Pieczęć elektroniczna

ECERT

Kwalifikowana Pieczęć Elektroniczna

Pieczęć elektroniczna – jest to kwalifikowana usługa zaufania wydawana dla podmiotów posiadających osobowość prawną (np. firmy, instytucje, podmioty publiczne). Umożliwia ona pieczętowanie dowolnych dokumentów, plików przy użyciu jedynie danych firmowych

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna zapewnia:

  • Autentyczność dokumentu –  źródło pochodzenia dokumentu, możliwość zidentyfikowania podmiotu, który wydał dany dokument,
  • Integralność dokumentu – gwarancja niezmienności danych od czasu opieczętowania,
  • Ochrona danych osobowych – w pieczęci znajdują się jedynie dane podmiotu (nazwa oraz NIP),
  • Przyspieszenie procesów – umożliwia automatyzację procesów i znakowania dokumentów, istnieje możliwość integracji z systemami generującymi dokumenty.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna – Zamów już dziś

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna to specjalny rodzaj pieczęci cyfrowej, który jest zdefiniowany i regulowany przez rozporządzenie eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services), które stanowi ramy prawne dla usług zaufania na terenie całej Unii Europejskiej. Pieczęć jest odpowiednikiem podpisu kwalifikowanego, ale stosowana jest przez osoby prawne (firmy, instytucje, organizacje), a nie przez osoby fizyczne.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna zapewnia:

  • autentyczność pochodzenia dokumentu (tj. potwierdza, że pochodzi od określonej osoby prawnej), 
  • integralność treści dokumentu (tj. że od momentu postawienia pieczęci nie został zmieniony).

 

Jak powstaje kwalifikowana pieczęć elektroniczna?

Proces tworzenia kwalifikowanej pieczęci elektronicznej jest podobny do procesu tworzenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pierwszym krokiem jest uzyskanie kwalifikowanego certyfikatu pieczęci elektronicznej od zaufanego dostawcy usług certyfikacyjnych. Certyfikat potwierdza tożsamość osoby prawnej i jest niezbędny do utworzenia kwalifikowanej pieczęci. Sama pieczęć jest tworzona przy użyciu bezpiecznego urządzenia do tworzenia pieczęci, które zapewnia, że klucze kryptograficzne są generowane, przechowywane i używane w bezpieczny sposób.

Podobnie jak w przypadku podpisu elektronicznego, tworzona jest para kluczy kryptograficznych – klucz prywatny (używany do tworzenia pieczęci) i klucz publiczny (używany do jej weryfikacji). Klucz prywatny musi być przechowywany w sposób bezpieczny i chroniony przed dostępem osób nieupoważnionych.

Różnica między podpisem a kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną 

Główna różnica między kwalifikowanym podpisem elektronicznym a kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną polega na tym, że podpis jest stosowany przez osoby fizyczne do potwierdzenia ich tożsamości i zgody, podczas gdy pieczęć jest stosowana przez osoby prawne do potwierdzenia pochodzenia i integralności dokumentu. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna niekoniecznie wskazuje na zgodę osoby prawnej, ale potwierdza, że dokument został wydany przez daną instytucję i nie został zmieniony.