Eurocert Kwalifikowana Pieczęć Elektroniczna

Pieczęć elektroniczna – jest to kwalifikowana usługa zaufania wydawana dla podmiotów posiadających osobowość prawną (np. firmy, instytucje, podmioty publiczne). Umożliwia ona pieczętowanie dowolnych dokumentów, plików przy użyciu jedynie danych firmowych.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna zapewnia:

  • Autentyczność dokumentu –  źródło pochodzenia dokumentu, możliwość zidentyfikowania podmiotu, który wydał dany dokument,
  • Integralność dokumentu – gwarancja niezmienności danych od czasu opieczętowania,
  • Ochrona danych osobowych – w pieczęci znajdują się jedynie dane podmiotu (nazwa oraz NIP),
  • Przyspieszenie procesów – umożliwia automatyzację procesów i znakowania dokumentów, istnieje możliwość integracji z systemami generującymi dokumenty.
SKU: Brak danych Kategoria:
ważność*

1 rok, 2 lata, 3 lata